Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.07.1998 427/1/98 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акції Іменні прості Документарна Іменні 100 38688 3868800 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
18.11.1998 616/1/98 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акції Іменні прості Документарна Іменні 100 67092 6709200 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
28.09.1999 440/1/99 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акції Іменні прості Документарна Іменні 1 6709200 6709200 100
Опис (Деномiнацiя -Замiна однiєї акцiї номiнальною вартiстю 100 грн. на 100 акцiй номiнальної вартостi 1 гривня ) Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
25.10.1999 517/1/99 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акції Іменні прості Документарна Іменні 1 14134190 14134190 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
17.03.2000 123/1/00 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акції Іменні прості Документарна Іменні 1 15975190 15975190 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
15.01.2001 17/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку Iнформацiя вiдсутня Акції Іменні прості Документарна Іменні 1 73000000 73000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
27.12.2004 765/1/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акції Іменні прості Документарна Іменні 1 127000000 127000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
30.10.2006 507/1/06 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акції Іменні прості Документарна Іменні 1 360000000 360000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
14.02.2007 69/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акції Іменні прості Документарна Іменні 1 865000000 865000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
02.08.2007 350/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акції Іменні прості Документарна Іменні 1 1370000000 1370000000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
04.12.2007 503/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акції Іменні прості Документарна Іменні 1 1744710000 1744710000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
18.08.2008 176/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акції Іменні прості Документарна Іменні 1 2249710000 2249710000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
10.09.2008 363/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA1000111104 Акції Іменні прості Документарна Іменні 1 2976565000 2976565000 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
 
29.07.2010 603/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку UA4000081012 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 1 3715997295 3715997295 100
Опис Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.