Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя управлiння активами "Будiвельнi проекти"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34764782
Місцезнаходження 01025, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6
Опис Володiння 100% частки у Статутному капiталi