Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
04.11.2004 №175/2/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 25000 Бездокументарна Іменні 25000000 13 Раз у три мiсяцi 09.11.2009
Опис Облiгацiї серiї В випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (котирувальний лист 3 рiвня). Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку . Строк обiгу облiгацiй серiї В - 1820 календарних днiв, з 16 листопада 2004 року по 09 листопада 2009 року.
 
30.11.2005 №382/2/05 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 50000 Бездокументарна Іменні 50000000 13 Раз у три мiсяцi 07.12.2010
Опис Облiгацiї серiї С випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (котирувальний лист 3 рiвня). Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку . Строк обiгу облiгацiй серiї С - 1820 календарних днiв, з 14 грудня 2005 року по 19 грудня 2011 року.
 
15.12.2006 №783/2/06 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 200000 Бездокументарна Іменні 200000000 13 Раз у три мiсяцi 19.12.2011
Опис Облiгацiї серiї D випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (котирувальний лист 3 рiвня). Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку . Строк обiгу облiгацiй серiї D з 06 березня 2007 року по 19 грудня 2011 року.
 
20.06.2007 №199/2/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 300000 Бездокументарна Іменні 300000000 12 Раз у три мiсяцi 23.04.2009
Опис Закритий випуск