Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30.11.2005 №382/2/05 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 50000 Бездокументарна Іменні 50000000 20 Раз у три мiсяцi 0 08.12.2010
Опис Облiгацiї серiї С випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС ( виключенi з лiстингу 12.01.2010р. та переведенi до позабiржового листа списку ПФТС). Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Строк обiгу облiгацiй серiї С - 1820 календарних днiв, з 14 грудня 2005 року по 07 грудня 2010р. Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Облiгацiї серiї С додаткового забезпечення не мають.
 
15.12.2006 №783/2/06 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 200000 Бездокументарна Іменні 200000000 20 Раз у три мiсяцi 77283 20.12.2011
Опис Облiгацiї серiї D випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (виключенi з котирувального листа 2 рiвня списку ПФТС 22 лютого 2010р. та переведенi до позабiржового списку ПФТС). Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Строк обiгу облiгацiй серiї D- з 06 березня 2007 року по 19 грудня 2011р. Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Облiгацiї серiї D додаткового забезпечення не мають.
 
07.09.2007 №543/2/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 290000 Бездокументарна Іменні 290000000 20 Раз у три мiсяцi 0 10.09.2012
Опис Облiгацiї серiї F випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (виключенi з котирувального листа 2 рiвня списку ПФТС 22 лютого 2010р. та переведенi до позабiржового списку ПФТС). Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Строк обiгу облiгацiй серiї F - з наступного дня пiсля реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 09 вересня 2011р. Облiгацiї серiї F додаткового забезпечення не мають.
 
07.09.2007 №544/2/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 310000 Бездокументарна Іменні 310000000 20 Раз у три мiсяцi 0 10.09.2012
Опис Облiгацiї серiї G випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (виключенi з котирувального листа 2 рiвня списку ПФТС 22 лютого 2010р. та переведенi до позабiржового списку ПФТС). Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Строк обiгу облiгацiй серiї G - з наступного дня пiсля реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 09 вересня 2011р. Облiгацiї серiї G забезпеченi порукою ТОВ "Компанiя по управлiнню активами i адмiнiстратор пенсiйних фондiв "Альфа управлiння капiталом", код за ЄДРПОУ 33782046.
 
07.12.2007 №957-1/2/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 195000 Бездокументарна Іменні 195000000 20 Раз у три мiсяцi 2243700 15.03.2013
Опис Облiгацiї серiї Н випущенi для вiдкритого розмiщення. Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi. Строк обiгу облiгацiй серiї Н - з наступного дня пiсля реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 13 березня 2013р. Облiгацiї серiї Н додаткового забезпечення не мають.