Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23494714
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01001
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м.Київ
Вулиця: Десятинна
Будинок: 4/6
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0444904647
Номер факсу емітента: 0444904637
Веб-сайт емітента: http://www.alfabank.com.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 15.11.2013
15.11.2013 року від члена Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк» Кнастера Олександра (паспорт №099133410, виданий Ідентифікаційною і Паспортною Службою Великобританії 3 квітня 2009 року) було отримано заяву про вихід зі складу Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк» за власним бажанням.
Приймаючи до уваги наведене вище, та відповідно до п. 7.3.10. Статуту ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та ст. 57 ЗУ «Про акціонерні товариства», повноваження члена Спостережної ради Кнастера Олександра будуть припинені 29.11.2013 року.
Підставою для прийняття рішення про вихід Кнастера Олександра зі складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» є його заява про вихід зі складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Пан Кнастер Олександр буде виключений зі складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за власним бажанням.
Пан Кнастер Олександр до вибуття зі складу Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з 12.12.2012 року (0 років 11 місяців).
На посаду, яку займав пан Кнастер Олександр в складі Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» нікого не призначено.
Пан Кнастер Олександр не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності.
Пан Кнастер Олександр часткою в статутному капіталі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» не володіє.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 15.11.2013 За власним бажанням Звільнено член Спостережної ради 0 Кнастер Олександр №099133410, виданий Ідентифікаційною і паспортною службою Великобританії 03.04.2009 року 0