Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23494714
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01001
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м.Київ
Вулиця: Десятинна
Будинок: 4/6
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0444904647
Номер факсу емітента: 0444904637
Веб-сайт емітента: http://www.alfabank.com.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 26.09.2013
1. Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу): лістинг
2. Дата дії: 26 вересня 2013 р.
3. Найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»
4. Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія: іменні відсоткові звичайні облігації
5. Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)
6. Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 300 000 (триста тисяч) штук
7. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках): 100%
8. Дата реєстрації випуску цінних паперів: 13 червня 2013 р.
9. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 96/2/2013, дата видачі 23 вересня 2013 р.
10. Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
11. Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: іменні відсоткові звичайні облігації у бездокументарній формі існування
12. Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: Рішення про включення облігацій до лістингу Фондової біржі «Перспектива» було прийнято Головою Правління, про що укладено договір з ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» від 26 вересня 2013 р.
13. Зміст інформації: Згідно з Листом Фондової біржі «Перспектива» №13/09/26-01 від 26.09.2013 р. іменні відсоткові звичайні облігації серії К емітентом яких є ПАТ «АЛЬФА-БАНК», код за ЄДРПОУ 23494714, внесені до Біржового реєстру в котирувальний список другого рівня лістингу ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».
14. Права, що надаються власникам облігацій серії K:
• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
• право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
• право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
• право пред’являти облігації емітенту до викупу на умовах та в порядку, що визначені в рішенні про розміщення облігацій та цьому проспекті емісії облігацій емітента;
• право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/ делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (тис. грн) Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (шт.) Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (відсотки) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 лістинг Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" 26.09.2013 іменні відсоткові звичайні облігації 300000 300000 6.466742 13.06.2013 96/2/2013 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку бездокументарна